Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Firemné a organizačné konštelácie

Každý podnik, firma, či nezisková organizácia sa riadi určitými pravidlami tak isto ako každá rodina. To sa využíva pri harmonizácii týchto systémov pomocou metódy systemických konštelácií, ktorú zaviedol do praxe nemecký terapeut Bert Hellinger.
Rozostavenie systému vám môže dať prekvapivé odpovede a impulzy k ďalšiemu fungovaniu vašej firmy a tiež umožní odkryť nové možnosti pre jej ďalší rozvoj. Jedincovi pomôže pochopiť, prečo sa mu doteraz peniaze „vyhýbajú“.

Pomocou rozostavenia môžete získať odpovede na otázky:

 1. osobné
  • čo posilní moju pozíciu vo firme
  • nakoľko moje súkromie ovplyvňuje moje fungovanie vo firme
  • ako zvládať konflikty vo firme
  • ako ľahšie dosiahnuť svoje ciele
  • či zmeniť prácu alebo firmu
  • aký je môj vzťah k peniazom
  • ako môj vzťah k peniazom ovplyvňuje moje podnikanie
 2. vnútorných vzťahov
  • zlepšenie kompetencií v tíme
  • čo môže zvýšiť zisky alebo produktivitu
  • odkiaľ pramenia ťažkosti vo firme
  • ako sa dopracovať k súladu firemných a osobných cieľov
  • ako najefektívnejšie uskutočniť zmeny vo firme
  • prečo sú v niektorej funkcii stále zmeny
  • koľko pracovníkov firma optimálne potrebuje
 3. vonkajších väzieb
  • ako zlepšiť kontakt so zákazníkmi, klientmi
  • ako by vyzerala spolupráca s inou firmou a čo jej bráni alebo čo jej pomôže

a na mnoho iných otázok.
Každý jednotlivý systém má určité pravidlá, ktoré nazývame svedomie. Pokiaľ sú členovia patriaci do systému v súlade s týmto svedomím, cítia sa súčasťou systému. Okrem týchto „interných“ pravidiel sú tu ešte iné pravidlá, spoločné pre všetky systémy. Tieto pravidlá nikto nevytvoril, práve naopak, ukázali sa pri práci na rodinných systémoch ako všeobecne platné.
Systemické konštelácie Vám môžu ukázať, ktoré z týchto pravidiel nie je rešpektované a pomôcť obnoviť narušenú rovnováhu. Rovnováha sa stáva základom pre možnosť úspešného riešenia pôvodných problémov.

Neexistujú chyby. Len ponaučenia, ako to nabudúce urobiť inak.

Mária Porubčanová