Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Priebeh rodinných konštelácií

Pracuje sa v skupine min. 8 účastníkov a rieši sa postupne 5 - 6 konkrétnych problémov. Sú dve kategórie zúčastnených – s vlastným rozostavením a bez vlastného rozostavenia. Účastníci s vlastným rozostavením ( klienti) si teda dopredu objednajú vlastné rozostavenie za účelom riešenia svojho problému/zákazky.
Pri rozostavení rodinného systému si klient vyberie medzi ostatnými prítomnými predstaviteľov zastupujúcich členov svojej rodiny, vrátane seba. Nie sú to naozajstní príbuzní, ich prítomnosť nie je potrebná. V miestnosti ich potom vzájomne rozostaví tak, ako to zodpovedá jeho vnútorným pocitom. Zaujímavý fenomén, ktorý sa udeje, je to, že zástupcovia začnú mať veľmi podobné pocity a myšlienky, ako skutoční členovia rodiny. Nevie sa presne prečo, odkazuje sa na teóriu morfogenetických polí alebo bunečnej pamäti spojenej s našou DNA. Aj keď niektoré reakcie nie sú úplne historicky presné, prekvapujúco poskytujú informácie, vďaka ktorým je možné odhaliť zapletenia a bloky v rodinnom systéme a ktoré vedú ku konštruktívnemu riešeniu pre klienta .
Niektoré informácie sú získavané pomocou svalového testu z poľa klienta. Rodinné konštelácie pracujúce so svalovým testom majú jemnejší priebeh, nakoľko inteligencia tela klienta vie, kam je klient schopný v danom období ísť, ale sú rovnako účinné, ako klasické rozostavenia. Autormi tohoto prístupu sú Rakúšania Dr. Arnold Polivka a Eva Polivka.

Bez ohľadu na to, čo robíme, kto sme, alebo kde žijeme, všetci máme niečo spoločné - narodili sme sa do rodiny. Vedomie, že sme ovplyvňovaní osudmi najmenej troch generácií v našom rodinnom systéme je šokujúce aj oslobodzujúce.
Šokujúce je to, že sa identifikujeme so zabudnutými, vylúčenými, alebo mŕtvymi členmi nášho rodinného systému, bez ohľadu na to, aký to má dopad na náš vlastný osud. K tomu nás vedie hlboká vernosť a nevedomá túžba obnoviť rovnováhu.
Oslobodzujúce je to, že sme konečne schopní priznať a dokončiť to, čo sme nedokončili, prijať do svojho srda všetkých členov rodiny a umožniť každému, aby žil plným životom.

Bhagat J.Zeilhofer