Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Iné akcie

Pozývam Vás na seminár z cyklu Premeny

Práca s pocitmi - Focusing

 • Vyjadrenia zúčastnených z predchádzajúcich seminárov
 • Stane sa vám, že:

  - zrazu na vás padne divná tieseň. Nie je pre to ale žiaden zjavný dôvod.
  - v poslednej dobe niekoho zle znášate. Neviete si s tým rady.
  - ponúkli vám prácu s vyšším platom, alebo ste nadviazali nový vzťah. Máte radosť, ale netešíte sa tak, ako by ste sa mali.
  - máte pocit, že nevnímate alebo neviete vnímať svoje telo, neviete, čo vám hovorí... a mnoho iného...

  Focusing je jednoduchá metóda práce s pocitmi. Rozvíja pozornosť k tomu, ako nesieme rôzne pocity a životné situácie v tele. Naučí vás, ako sa priblížiť k svojim pocitom, ako u nich zostať a ako pochopiť dôležitú správu, ktorá je v nich obsiahnutá.

  Táto technika umožňuje nadviazať spojenie s "cíteným zmyslom" a rozvíja intuíciu. Focusing tým, že spojuje telo ( bio) s hlavou ( spiritus), je biospirituálnou metódou.

  Na kurze sa naučíte, ako dať pocitom priestor, že telesné symptómy nemáte potláčať, ale máte si ich vážiť. Pri praktickom nácviku si osvojíte metódu, ako spoznávať významy, ktoré sa ukrývajú v telesných pocitoch a naučíte sa, ako pochopiť vlastné emocionálne prežívanie.

  Focusing vám pomôže nielen vo vašom vnútornom živote, ale pomáha zlepšovať aj vzťahy k iným ľuďom tým, že vás naučí, ako sa k sebe chovať vľúdne a s rešpektom. Kto prijíma sám seba, je tolerantnejší aj k iným ľuďom.

  Cez skúsenosť s focusingom môžete lepšie pomáhať svojim deťom, aby uniesli svoje úzkosti, napätia a sklamania. Príslušníci pomáhajúcich profesií môžu využiť focusing vo svojej každodennej práci.

  Ak máte pred sebou dôležité rozhodnutie, naučíte sa, ako sa môžete poradiť so svojim telom ako s dôležitým prameňom informácií, čo pre vás ktorá alternatíva znamená.

  Termín: sobota 27. 10. 2018 od 9.00 do 17.00 (cca)

  Miesto: Trenčín, budova UNIKOM Jilemnického 25

  Suma: 40,-

  Prihlášky: Ing. Mária Porubčanová, tel. 0905 261 710, porubcanova.maria@gmail.com

  Poznámka: Priniesť so sebou jedlo, pitie, poznámkový blok, pero

  Semináre, ktoré sa už konali a môžu sa opakovať pri dostatočnom záujme:

  • Schudnime!

  • Uzdravme svoje JA!

  • Uzdravme vzťah k rodičom!

  • Uzdravme hnev na mužov!

  • Naše krízy a ich úlohy

  • Focusing

  Zdieľať

  Aby sme urobili zmenu, musíme veriť vo svoju schopnosť zavŕšiť ju a správať sa tak, akoby zázraky boli naozaj možné.

  John Gray, PH.D.