Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Iné akcie - semináre

Pozývam Vás na seminár z cyklu Premeny

Uzdravme hnev na mužov

 • Vyjadrenia zúčastnených z predchádzajúceho seminára "Hnev na mužov"
 • Tento seminár odporúčam absolvovať každej žene. Popracujeme na pocitoch bezmocnosti a hnevu voči mužom, ktorých si nemusíte byť ani vedomé, pretože sa nachádzajú vo vašej bunkovej pamäti, či pamäti rodu. Zmeny majú dosah na vzťahy s partnermi, ale aj s otcami, synmi, kolegami, zákazníkmi... Seminár je možné navštíviť opakovane.

  Pokiaľ uzdravíme náš podvedomý hnev a frustráciu, dokážeme sa na mužov pozrieť s láskou. Muži si vďaka našej láske dokážu odpustiť svoje predchádzajúce správanie ( aj generačné) a opäť sa spoja so svojou citlivosťou. A tá im nedovolí ďalej ubližovať. Ak si neodpustia, zostanú naďalej necitliví, aby necítili bolesť z predošlého chovania. A kruh sa neotvorí...

  Ženy boli v minulosti ekonomicky a sociálne závislé na mužoch. Nemohli pracovať a zarábať peniaze, takže boli vydané na milosť a nemilosť mužom. To spôsobilo u žien potláčanie pocitov hnevu. Všetky tieto pocity však zostali uviaznuté v kolektívnom podvedomí daného rodinného systému.

  Dnes, keď sa ženy stali v mnohých ohľadoch slobodnejšie a nezávislejšie, nastala doba, kedy je bezpečné tento hnev voči mužom prejaviť. To, čo bolo potlačené, si hľadá cestu von. Pôvodkyne tohoto hnevu sú dávno mŕtve a tak nastupujeme my, ich potomkyne, ako nositeľky ich potlačených emócií. Ale aj tí, voči ktorým bol hnev pôvodne namierený, sú už mŕtvi. Kto sa teda stáva terčom tohoto hnevu? Súčasní muži.

  Bert Hellinger to nazýva dvojitý prenos – najprv je prenesený hnev z predkyne na potomkyňu a druhý prenos – namieri ho nie na pôvodcu, ale na zástupného muža v súčasnosti.

  Pomocou konštelačných a meditačných cvičení zmeníme tieto prenesené pocity tvorivým spôsobom a vnesieme do našich životov viac pohody, porozumenia a lásky.

  Pre účasť nie sú nutné predchádzajúce skúsenosti s konšteláciami.

  Zdieľať

  Aby sme urobili zmenu, musíme veriť vo svoju schopnosť zavŕšiť ju a správať sa tak, akoby zázraky boli naozaj možné.

  John Gray, PH.D.