Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Otázky a odpovede

Čo to je „Svalový test“?

Je to veľmi jednoduchá metóda používajúca sa ku komunikácii s našim mozgom či nevedomím. Začal sa používať v 60. rokoch minulého storočia. Facilitátor veľmi jemne tlačí svojou dlaňou na mierne predpažené ruky klienta, aby pomocou biologickej spätnej väzby ( silný/slabý sval) získal odpoveď na svoje otázky.

Ktoré problémy sa dajú riešiť Rodinnými konšteláciami?

V podstate všetky, kde k zmene vonkajšej situácie sa vyžaduje váš zmenený vnútorný postoj.

Kedy je vhodné použiť metódu Rodinných konštelácií?

Ak máte skutočný problém, ktorý je opakom vášho snaženia. Ak nechápete, prečo sa toto deje práve vám. Ak existujú signály, že niečo vo vašom živote nie je v poriadku – môžu to byť opakované nehody, opakované krádeže, kaziace sa veci, kaziace sa vzťahy, cítite sa ako odpudzovač peňazí, šťastia a ako priťahovač problémov, únavy, chorôb, nešťastia, rozchodov...

Ako si vybrať dobrého konštelatéra / facilitátora?

Papier o výcviku ešte nezaručuje, že konštelatér je dobrý, ako diplom nezaručí kvalitu lekára alebo učiteľa. Konštelatér potrebuje disponovať intuíciou, empatiou, schopnosťou napojiť sa na dušu klienta a rodinného systému. Ďalej pokorou, musí vedieť nechať veci prebiehať a nemanipulovať ani s dejom ani s ľuďmi, ale otvoriť sa vplyvu toho systému, ktorý práve stavia. Nesmie pretláčať na základe náznakov a naučenej teórie určitý výsledok. Musí mať cit pre správne uzdravujúce vety a správne úkony, aby dosiahol rovnováhu a hojivý účinok. Takže odporúčam vidieť ho pri práci.

Je nutné o probléme hovoriť verejne?

Niekedy, napr. v prípade intímnej choroby, stačí, aby o zákazke vedel iba facilitátor. Vyslovenie zákazky napomáha lepšiemu naladeniu zastupujúcich.

Stačí na môj problém jedno rozostavenie?

Obvykle áno. V prípade vzťahových či dlhodobých problémov je potrebných viac rozostavení.

Musím na seminár prísť viackrát?

Nie. Záleží od vás, ako ďaleko a hlboko chcete svoj problém riešiť.

Nebudú moje dôverné informácie zneužité?

Nie. Dôsledne vediem všetkých zúčastnených k vzájomnej úcte a k rešpektu. Na seminároch sa oslovujeme krstnými menami.

Čo ak tam bude niekto, koho poznám?

Na mojich seminároch vládne atmosféra prijatia, bezpečia a vzájomného rešpektu. Každý z nás má nejaký problém, v každom rodinnom systéme sa vyskytujú „hriechy“.

Musím si dať niekedy postaviť svoje rozostavenie?

Nie. Sú účastníci, ktorí sú iba pozorovatelia a hráči a dá im to veľa. Konštelácie vás naučia pozerať sa spôsobom „ veci nie sú také, ako sa zdajú“. Konkrétna konštelácia môže zodpovedať na vaše vlastné otázky a nevyriešené problémy. Zaujímavé a obohacujúce zážitky si odnesú všetci. Každý, kto sa vystavuje pôsobeniu konštelácií, sa vyvíja.

Keď chcem riešiť partnerský problém, musí prísť aj partner?

Nie.

Mám o svojej rodine málo informácií, prakticky už o generácii starých rodičov nič neviem, je to problém?

Nie, nakoľko pomocou svalového testu získame tie informácie, ktoré potrebujeme k dobrému riešeniu.

Možno túto metódu použiť pri individuálnom sedení?

Áno, pokiaľ ste sa aspoň raz pasívne zúčastnili seminára, pre náhľad na metódu. Vtedy sa klient sám postupne stavia namiesto jednotlivých členov rodiny. Skupinové konštelácie však výraznejšie zvyšujú schopnosť dokončiť nedokončené a pozerať na situácie a naše vzťahy iným spôsobom.

Bojím sa, že sa o sebe alebo našej rodine dozviem niečo „nepekné“.

To je možné. Ale pokiaľ sa pravdu nedozviete a nepriznáte ju, nemôžete nič zmeniť. Kto nechce počuť a vidieť pravdu, nechce problém naozaj riešiť. Radšej zostane v úlohe obete.

Čo získam postavením svojej konštelácie?

Konšteláciou získate vhľad do spojitostí a súvislostí vo vašom živote a to i tam, kde sa zdalo, že žiadne byť nemôžu. Zároveň sa dostanete do hĺbky svojej duše, takže môžete napraviť svoj "pokrivený" obraz o skutočnosti a nájsť konštruktívne riešenie v danom probléme.

Môže si moja 15-ročná dcéra postaviť konšteláciu, aj keď nemá problém?

Pokiaľ ste si vy, ako jej rodičia, „nevyčistili“ svoje rodinné systémy, môžem to len odporučiť. Keď sa každý jedinec touto terapiou odpúta od problémov predkov, má šancu žiť svoj vlastný život bez záťaže. A je dobré urobiť to ešte pred vstupom do partnerstva.

Vidím, že veľa ľudí nežije správnym životom a predsa sa nezdá, že by mali problémy. Ako to?

Mnoho ľudí si myslí, že si môžu robiť, čo chcú, ale svojim nezodpovedným chovaním poškodzujú svojich potomkov. Už stará ľudová múdrosť hovorí : Dočkaj času, ako husa klasu. Pozrite sa na osudy ich detí alebo vnukov.

Ľúbte sami seba. On sa potom vždy niekto pridá.

Mária Porubčanová