Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Rodinné konštelácie pre vás

Kto sa môže zúčastniť skupinovej práce?

 • tí, čo cítia potrebu riešiť konkrétne problémové záležitosti a objednajú si vlastné rozostavenie
 • tí, ktorí chcú získať základné vedomosti o skrytých silách a poriadkoch v rodinných systémoch a ako ovplyvňujú naše životy, a pozorovaním riešení a účasťou na skupinovej práci chcú výrazne zvýšiť uvedomenie si možného pozadia svojich vlastných problémov

Pred riešením vlastného problému odporúčam aspoň raz sa zúčastniť seminára. Potom budete mať z vlastnej konštelácie väčší úžitok, budete viac chápať, čo sa deje.

Čo potrebujete vedieť, ak si chcete riešiť rozostavením svoj konkrétny problém?

Dôležité sú informácie o rodine, z ktorej pochádzate a o vašej súčasnej rodine, prípadne o rodine, ktorá bola medzi nimi – 1., 2. manželstvo vaše, partnera či rodičov, a to:

 • predčasné úmrtia rodičov, ich či vašich súrodencov, interupcie, spontánne potraty
 • smrteľné nehody, úrazy alebo choroby, opakované nehody
 • vraždy, samovraždy, zabitie, incest, iné násilné činy
 • vážne postihnuté alebo mentálne choré osoby
 • rozvody rodičov alebo prarodičov, bývalé partnerstvá, prvá láska
 • kňazi, mníšky v rodine
 • závislosti na alkohole, drogách, liekoch, automatoch, jedle či iné
 • osoby vylúčené, či nedostatočne vážené v systéme
 • deti s iným otcom ( aj keď to „otec“ nevedel) ako ostatní súrodenci, adopcie, dočasná výchova
 • rany osudu: vojnový väzeň, koncentračný tábor, smrť matky pri pôrode, násilná strata majetku
 • úžitok z nešťastia druhých a iné mimoriadne osudy

V prípade, že máte o svojej rodine málo informácií, niektoré informácie môžu byť získané pomocou svalového testu.

Odporúčanie

Nakoľko Rodinné konštelácie môžu byť náročné na citové prežívanie, účasť na Rodinných konšteláciách sa všeobecne neodporúča , ak:

 • sa nachádzate v akútnej psychickej, traumatickej kríze a čakáte rýchle riešenie
 • podstupujete psychoterapiu a neinformujete o tom lektorku RK
 • ste výrazne psychicky a emocionálne labilní alebo sa u vás vyskytli príznaky poruchy osobnosti a inej závažnej psychickej poruchy
 • trpíte na kardiovaskulárne poruchy, epilepsiu, glaukom a celkové oslabenie organizmu, napr. po ťažkej nemoci alebo operácii, opatrnosť treba aj pri tehotenstve

Účasť v týchto prípadoch môžete osobne prekonzultovať.

Upozornenie!

Rodinné konštelácie nenahrádzajú psychoterapiu ani lekársku starostlivosť. Účasť na seminári je dobrovoľná a účastník seminára je v celom priebehu za seba zodpovedný. V prípade, že je účastník momentálne v psychiatrickej liečbe, je jeho povinnosťou informovať lektora aj svojho lekára. Seminára sa nemôžu zúčastniť ľudia pod vplyvom alkoholu alebo drogy. Lektorka si vyhradzuje právo poslať účastníka preč zo seminára, ak to uzná za vhodné. Účastník môže seminár kedykoľvek opustiť, odmietnuť rolu, či z nej kedykoľvek vystúpiť.

Cesta je rovnako dôležitá ako cieľ.

Mária Porubčanová