Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Kde a kedy robíme rozostavenia rodinných konštelácií, prihlášky, kontakt

Kde?

v Trenčíne v budove UNIKOM na Jilemnického ul.25 ( vchod oproti SOŠ obchodu a služieb), potom cez dvor doľava ku kovovému schodisku.

Kedy?

Vždy v sobotu, po každých 2 až 3 týždňoch. Najbližšie 8. júna 2019.
V čase od 9.00 do cca 18.00, podľa závažnosti riešených problémov. Na seminár sa treba prihlásiť vopred. Jedlo, pitie, poznámkový blok a pero priniesť so sebou.

Kto vedie rozostavenia?

Ing. Mária Porubčanová. Od roku 2007 je facilitátorka metódy Tree in One Concepts / One Brain (odblokovanie emocionálneho stresu), Rodinných konštelácií a kouč osobného rozvoja. Má dlhoročné skúsenosti vo vrcholových manažérskych pozíciách a aj z vlastného podnikania.

Informácie, prihlášky, kontakt

Ing. Mária Porubčanová, tel. 0905 261 710, porubcanova.maria@gmail.com

To, čo žiadame alebo očakávame od druhých, je naša úloha, do ktorej sa nám nechce.

Mária Porubčanová