Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Riešenie problémov metódou One Brain

Z histórie metódy

V šesťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia chiropraktik Dr. George Goodheart, vypracoval v USA základy kineziológie, metódy, ktorá využíva jednoduchý spôsob komunikácie s našim mozgom. Objavil, ktoré svaly súvisia s energetickými cestami, meridiánovým systémom, ktorý je známy z akupunktúry. Vývojom sa vyšpecifikovalo niekoľko oblastí kineziológie. Systém One Brain sa zameral na odstraňovanie emocionálnych blokov. Autormi metódy sú odborníci na medziľudské vzťahy, genetiku a kineziológiu Daniel Whiteside a Gordon Stokes z USA.
Metóda One Brain je súčasťou systému Three in One ( jednota tela, mysle a ducha). Je to jemná, nenásilná a efektívna metóda, ktorá slúži na uvoľnenie / odblokovanie stresu, tráum, frustrácie, odstraňuje psychické a fyzické blokády, ktoré vznikli ako následok negatívneho stresu. V stresových situáciách, ktoré nás sprevádzajú od momentu počatia, prenatálneho vývoja, pôrodu, v detstve i v dospelosti, sa môže odpojiť až 75% kapacity nášho mozgu. Na stresujúce udalosti môžeme zdanlivo zabudnúť, ale oni pôsobia ďalej v našom podvedomí, blokujú tok energie a ovplyvňujú naše správanie i celý organizmus. Stres zasahuje až do úrovne pamäti buniek.
Viac informácií o autoroch a podrobnejšie o metóde sa dozviete na www.amicusmind.sk

Na ktoré problémy je táto metóda vhodná?

One Brain pomáha v rôznych oblastiach ako problémy s učením, hyperaktivita, problémy s koncentráciou, problémy s verejným vystupovaním, pocity preťaženia, depresie, strata blízkej osoby, pocity úzkosti, fóbie, závislosti, migrény, zajakavosť, pomočovanie, bolesti chrbta, problémy s trávením, obezita, vzťahové problémy, strach z autorít, nízke sebavedomie, časový stres, strach z neúspechu, strach zo šoférovania alebo iných činností a mnoho iného.

Spôsob práce

Metóda One Brain ( zjednotený mozog) sa snaží zosúladiť spoluprácu ľavej a pravej mozgovej hemisféry a odblokovať zistené prekážky. V metóde pracujeme so svalovým testom, kedy facilitátor jemne zatlačí svojou dlaňou na mierne predpaženú ruku klienta, aby pomocou biologickej spätnej väzby dostal odpoveď na svoje otázky. Tak dostávame odpovede až z bunečnej pamäte.
Táto metóda navracia človeku späť moc nad sebou samým. Počas individuálneho sedenia sa venujeme konkrétnemu problému. Pomáhame jednotlivcovi znovu nadobudnúť vnútornú rovnováhu, naladenie a harmóniu. Pomáhame nájsť riešenia tam, kde ho v danej chvíli nevidí, aby si mohol dovoliť urobiť nové voľby a dokázal ich realizovať.
Dnes tento systém už pomohol stovkám tisícov ľudí na celom svete zbaviť sa negatívneho emocionálneho stresu, ktorý limituje osobný a profesionálny úspech.

Informácie, prihlášky, kontakt

Ing. Mária Porubčanová, tel. 0905 261 710, porubcanova.maria@gmail.com
Sedenie sa koná v Dubnici nad Váhom, podľa individuálneho telefonického dohovoru. Trvá 1-1,5 hodiny.

Nikdy nedopusť, ak sa s niekým stretneš, aby tento človek nebol po stretnutí s tebou šťastnejší.

Matka Tereza