Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Iné akcie - semináre

Pozývam Vás na opakovaný seminár z cyklu Premeny

Naše krízy a ich úlohy

 • Vyjadrenia zúčastnených z predchádzajúcich seminárov
 • Seminár je určený pre každého, kto chce pochopiť hlbší význam toho, čo sa mu „dialo“ a „deje“.

  Keď sa pozrieme na svoj život, vidíme výšky aj pády. Úspechy i obdobia, kedy sa nám nedarilo.

  Život pred nás kladie svoje výzvy a očakáva náš spirituálny rast. Preto nám posiela krízu. Kríza po grécky znamená skúška. Ak situáciu nezvládneme, ak nepochopíme, čo sme sa mali naučiť, čo bola jej kvalita, príde kríza opäť, ale inak.

  Na tomto seminári sa budeme zaoberať skutočnými udalosťami, ktoré sa nám stali a hľadať, čo vtedy chýbalo, čo bolo úlohou krízy a ako mala pomôcť nášmu vnútornému rozvoju.

  Prejdeme všetky vekové kategórie a pozrieme sa aj do budúcnosti, čo budú naše úlohy, aké výzvy na nás čakajú a ako to zvládnuť.

  Každý účastník bude mať svoju konšteláciu a zároveň každú konšteláciu preberieme tak, aby aj ostatní pochopili, ako sa ich táto situácia v danom veku týkala.

  Počet účastníkov je obmedzený. V prípade záujmu bude vypísaný nový termín.

  Zdieľať

  Aby sme urobili zmenu, musíme veriť vo svoju schopnosť zavŕšiť ju a správať sa tak, akoby zázraky boli naozaj možné.

  John Gray, PH.D.